Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

ORAR - Anul universitar 2017-2018, semestrul I

Studii de licenţă

 

INFORMAȚII CADRE DIDACTICE ȘI LOC DESFĂȘURARE EDUCAȚIE FIZICĂ PENTRU TOȚI ANII I ȘI II, TOATE PROGRAMELE DE STUDII!!

 

AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 ELECTROMECANICĂ

 ELECTROMECANICĂ - BEIUȘ

ELECTRONICĂ APLICATĂ

INGINERIE ECONOMICÃ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ȘI ENERGETIC

 REŢELE ŞI SOFTWARE DE TELECOMUNICAŢII

SISTEME ELECTRICE

Studii de masterat

MANAGEMENT ȘI COMUNICARE ÎN INGINERIE

MANAGEMENT ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

SISTEME AUTOMATE AVANSATE

 SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ȘI TELECOMUNICAȚII