Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

INFORMAȚII UTILE PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR

 

Planificarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Februarie 2018

 

Lista temelor de finalizare a studiilor de la departamentul de Inginerie Electrică pentru anul universitar2017-2018

 

Formular Tema Proiectului 2017

          Formular Tema Disertației 2017
 

 

MĂSURI DE PREVENIRE A PLAGIATULUI

 

Planificarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Iulie 2017

 

Tematica şi bibliografia pentru proba 1 a examenului de finalizare a studiilor de licenţă - 2017:

 
 
Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor

Procedura elaborare lucrare finalizare studii

Date si acte necesare pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Formular cerere inscriere examen finalizare studii

Formular coperta proiect de diploma

Formular pagina de garda proiect de diploma

Formular coperta disertatie

Formular pagina de garda disertatie

Formular cuprins

Formular declaratie de autenticitate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
Programarea examenelor de finalizare a studiilor la FIETI - septembrie 2015
 
 
Tematica si Bibliografia pentru examenul de diplomă
Specializarea EM
Specializarea EM Beiuş
Specializarea SE
Specializarea Calculatoare, Tehnologia Informaţiei
Specializarea EA
Specializarea RST
Specializarea AIA
Specializarea IEDEEE
 
Comisii pentru examenul de finalizare de studii
 
ANUNŢ - în atenţia studenţilor din ani terminali
În conformitate cu HS nr. 54/25.05.2015, a fost aprobată solicitarea studenţilor din
anii terminali, ca în săptamâna 29.06.2015 - 04.07.2015, să poată susţine a III a
prezentare la examene nepromovate, aceasta după ce studenţii vor achita o taxă
de reexaminare.


Date si acte necesare pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Planificare finalizare studii - iulie 2015

Formulare

Formular cerere înscriere examen finalizare studii

Formular copertă proiect de diplomă
Formular pagină de gardă proiect de diplomă

Formular copertă disertaţie
Formular pagină de gardă disertaţie

Formular declaraţie de autenticitate

 

Formular Tema Disertației 2017
Formular Tema Proiectului 2017