Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

 

Alegeri parţiale pentru Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei - Studenţi

     Se organizează alegeri parţiale privind ocuparea unei poziţii în Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei pentru domeniul Ingineria Sistemelor, respectiv pentru asigurarea unui număr suficient de rezerve pentru toate locurile din Consiliul facultăţii ocupate de studenţi.

     La aceste alegeri pot să particpe studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din ciclurile de studii de licenţă şi master.

     Calendarul alegerilor:

Primul tur de scrutin - marţi, 12 nov. 2013

Intervalul orar 08.00 - 17.00

***

Al doilea tur de scrutin - joi, 14 nov. 2013

Intervalul orar 08.00 - 17.00

     Observaţie. Al doilea tur de scrutin se organizează doar dacă la primul tur de scrutin nu a fost atins cvorumul necesar pentru validarea alegerilor.

     Locul de desfăşurare al alegerilor:

Biblioteca Universităţii din Oradea - Sala de Conferinţe - parter

Str. Universităţii, nr. 1, Oradea, Campus 1

     Comisia de alegeri:

Preşedintele comisiei de alegeri

Stud. Andrada OLAH, anul IV Tehnologia Informaţiei

Membrii comisiei

Stud. Delia MATEAŞ, III Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic

Stud. Florin AVRAM, IV Electronică Aplicată

     Studenţii care votează trebuie să prezinte membrilor comisiei de alegeri carnetul de student vizat pe anul universitar 2013 - 2014 şi cartea de identitate.

     Întocmirea dosarelor de candidatură:

     Studenţii cadre doresc să candideze trebuie să-şi pregătească un dosar de candidatură care va cuprinde următoarele documente:

     Dosarul de candidatură, după înregistrare, este lăsat la secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei pentru a putea fi preluat de către membrii comisiei de alegeri. Lista cu studenţii care candidează va fi postată pe această pagină WEB începând cu 7 zile înainte de alegeri. Lista va fi completată pe măsură ce se primesc candidaturi.

     Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei este luni, 11 noiembrie 2013, ora 12.00.

      Candidaturi înregistrate:

06.11.2013

Gal Adrian-Iosif  anul II Electronică Aplicată

Kósa László-Norbert anul II Reţele şi Software de Telecomunicaţii

08.11.2013

Bere Alexandru-Dumitru anul I Calculatoare

Cheşcheş Raluca-Sorina anul I Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic

11.11.2013

Morgovan Petru-Paul anul II Automatică şi Informatică Aplicată

Ciocoiu Carina anul II Automatică şi Informatică Aplicată

Breje Anca-Raluca anul II Tehnologia Informaţiei

Trif Marcel anul II Sisteme Electrice

Rezultatul alegerilor:

Primul tur de scrutin a fost invalidat din lipsă de cvorum - 12.11.2013.

Atenţie! În data de 14.11.2013 va avea loc turul 2 de alegeri - vezi calendarul alegerilor indicat mai sus.

Rezultatele din turul doi au fost validate de către Senatul universitar al Universităţii din Oradea - 25.11.2013.