Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia  Informaţiei