Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Conducere

 

D E C A N

Prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN

Prodecani

conf.dr.ing. Eugen Ioan GERGELY

conf.dr. Liviu MOLDOVAN

 

 

Directori de departamente

Prof.univ.dr.ing. TRIP Nistor Daniel - Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Conf.univ. dr.ing. Mirela PATER - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Ş.l.dr.ing. Francisc Ioan HATHAZI - Departamentul de Inginerie Electrică

 

Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN - Decan

Conf. univ. dr. ing. Eugen GERGELY - Prodecan

Conf. univ. dr. Liviu MOLDOVAN - Prodecan

Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI – Director de departament

Conf.univ.dr.ing. Mirela PATER – Director de departament

Prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP – Director de departament

Ş.l.univ.dr.ing. Francisc Ioan HATHAZI – Director de departament

Prof.univ.dr.ing. Alexandru GACSÁDI

Prof.univ.dr.ing. Cristian GRAVA

Prof.univ.dr.ing. Cornelia GYÖRÖDI

Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI

Conf.univ.dr.ing. Darie ŞOPRONI

Conf.univ.dr.ing. Ovidiu NOVAC

Ş.l.dr.ing. Laura COROIU

Ş.l.ing.dr. Liliana MĂGDOIU

Stud. Adriana PELE – IV TI

Stud. Ovidiu TĂRNĂUCEANU – IV AIA

Stud. Dănuț Cătălin DOLOG – III EM

Stud. Răzvan ZOȚ  III IEDEEE

Stud. Raul Iulian JURCA – III EA

 

Reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în Senatul universitar al Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr.ing. Sorin CURILĂ - președinte

Prof.univ.dr.ing. Cristian GRAVA - viceprședinte

Conf.univ.dr.ing. Gianina GABOR

Conf. univ. dr. ing. Livia BANDICI

Stud. George COSMA – IV C