Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Comisii ale Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

 

1. Comisia pentru probleme de învăţământ şi studenţi

Preşedinte - Conf. dr. ing. Eugen Gergely

Membri - Prof. dr. ing. Daniel Trip

- Prof. dr. ing. Helga Silaghi

- Conf. dr. ing. Mirela Pater

- Ş.l. dr.ing. Francisc Ioan Hathazi

- Stud. Alexandru Bere - anul IV C

- Stud. Mihai Claudiu Ile - anul III EM

- Stud. Adrian Marozsan - anul III RST

 

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Preşedinte - Conf.univ. dr. ing. Ovidiu Novac

Membri - Prof.dr.ing. Alexandru Gacsadi

           - Conf. dr. ing. Livia Bandici

           - Conf. dr. ing. Mirela Pater

           - Ş.l. dr. ing. Laura Coroiu

- Prof.univ.dr. Daniela Popescu

           - ing. Octavian Mălan - mediul socio-ec.

           - Stud. Mihai Claudiu Ile - III EM

- Stud. Adrian Marozsan - III RST

 

3. Comisia de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Preşedinte - Conf. dr. Liviu Moldovan

Membri - Prof. dr. ing. Cristian Grava

   - Prof. dr. ing. Cornelia Györödi

    - S.l. dr. ing. Francisc Ioan Hathazi

- Ş.l. ing. dr. Liliana Măgdoiu

              - Stud. Larisa Ungur - anul IV AIA

            

4. Comisia de buget-finaţe

Preşedinte - Prof. dr. ing. Mircea Gordan

Membri - Conf. dr. ing. Eugen Gergely

           - Prof. dr. ing. Cristian Grava

           - Prof. dr. ing. Cornelia Györödi

- Conf. dr. ing. Darie Şoproni

           - Stud. Raluca Sorina Chesches - anul IV IEDEEE