Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Mobilităţi ERASMUS+  2017-2018

 

 

Selecţia pentru bursele de mobilitate ERASMUS+ la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

NOU!! :   ANUNȚ ORGANIZARE INTERVIU ȘI CRITERII DE SELECȚIE               29 martie 2017
 
 

Oferta de mobilităţi de studiu şi mobilităţi de plasament pentru anul universitar 2017-2018, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

 

model AVIZ candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus+
doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI

 

Documente necesare pentru dosarul pentru interviul de selecţie

CV EUROPASS

Scrisoare de intenţie

Scrisoarea de intenţie conţine numele studentei / studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia / destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, domeniul mobilitatii şi motivarea realizarii unei mobilităţi ERASMUS+.

Copie după actul de identitate

Atestat de competenţă lingvistică

Atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar. La interviu, în lipsa acestui document din dosarul de candidatură, se va aplica o diminuare a punctajului pe baza căruia se stabilesc rezultatele procesului de selecţie.

Poză color tip paşaport

Declaraţie pe proprie răspundere - vezi anunţul de organizare a interviului de selecţie  indicat mai sus

Aviz candidatură pentru obinerea unei burse Erasmus+ (doar pentru acordurile semnate de cadre didactice ale FIETI) - vezi anunţul de organizare a interviului de selecţie indicat mai sus

Dovezi de performanţă în pregătirea profesională (participare la concursuri, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (în caz contrar, sau în lipsa unui atestat de competenţă lingvistică, se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).