Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Mobilităţi ERASMUS+  2016-2017

 

Selecţia pentru bursele de mobilitate ERASMUS+

1. În data de 3 martie 2016, ora 12 va avea loc Erasmus Open Doors în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea, eveniment în cadrul căruia vor fi prezentări ale programului Erasmus+ și ale unor experiențe ale studenților Erasmus. Pentru mai multe detalii cu privire la acest eveniment puteți găsiți pe următorul link:
https://www.facebook.com/events/1157820064258381/
 
2. În data de 11 martie, ora 14, Amfiteatrul V202, va avea loc o prezentare a programului Erasmus+, realizată pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei  de către promotori voluntari Erasmus+. Promotorii sunt studenți din cadrul asociației ESN (Erasmus Student Network). 

OFERTA DE MOBILITĂŢI

 

  • Documente necesare pentru dosarul pentru interviul de selecţie

CV EUROPASS

Scrisoare de intenţie

Scrisoarea de intenţie conţine numele studentei / studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia / destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, domeniul mobilitatii şi motivarea realizarii unei mobilităţi ERASMUS+.

Copie după actul de identitate

Atestat de competenţă lingvistică

Atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar. La interviu, în lipsa acestui document din dosarul de candidatură, se va aplica o diminuare a punctajului pe baza căruia se stabilesc rezultatele procesului de selecţie.

Poză color tip paşaport

Declaraţie pe proprie răspundere - vezi anunţul de organizare a interviului de selecţie  indicat mai sus

Dovezi de performanţă în pregătirea profesională (participare la concursuri, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.)

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (în caz contrar, sau în lipsa unui atestat de competenţă lingvistică, se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).