Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Mobilităţi ERASMUS+

 

Selecţia pentru bursele de mobilitate ERASMUS+

Studenţii de la domeniul de studii Inginerie Electrică

Luni, 31 Martie 2014, Pav. A, et. II, A201, Campus 1, ora 09.45

Studenţii de la domeniul de studii Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Marţi, 1 Aprilie 2014, Pav. V, et. II, V202, Campus 2, ora 14.00

Studenţii de la domeniul de studii Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Miercuri, 2 Aprilie 2014, Pav. B, et. II, B215, Campus 1, ora 14.00

Studenţii de la domeniul de studii Ingineria Sistemelor şi Inginerie Economică în DEEE

Joi, 27 Martie 2014, Pav. E, et. I, E106, Campus 1, ora 11.45

CV EUROPASS

Scrisoare de intenţie

Scrisoarea de intenţie conţine numele studentei / studentului, date de contact, anul şi programul de studii, destinaţia / destinaţiile indicate în ordinea preferinţelor, domeniul mobilitatii şi motivarea realizarii unei mobilităţi ERASMUS+.

Copie după actul de identitate

Atestat de competenţă lingvistică

Atestatul de competenţă lingvistică poate fi adus la dosarul de candidatură şi ulterior interviului, dar nu mai târziu de momentul semnării contractului financiar. La interviu, în lipsa acestui document din dosarul de candidatură, se va aplica o diminuare a punctajului pe baza căruia se stabilesc rezultatele procesului de selecţie.

În cadrul interviului, studentul trebuie să demonstreze că posedă bune cunoştinţe de comunicare în limba oficială a ţării în care va realiza mobilitatea sau o altă limbă de circulaţie internaţională (caz în care se aplică o diminuare a punctajului obţinut la interviu).