Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Interviu de Selecţie pt. Mobilităţi ERASMUS - 2013-2014 (organizat suplimentar pentru sem. II)

     În data de 20.11.2013, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei va organiza un interviu de selecţie a studenţilor şi cadrelor didactice care doresc să obţină burse de mobilităţi ERASMUS pentru semestrul II al anului universitar 2013-2014: Student Mobility şi Student Placement. În primăvara acestui an, conducera facultăţii împreună cu Departamentul de Relaţii Internaţionale a realizat o amplă campanie de informare în care s-au prezentat condiţiile de participare şi de eligibilitate, destinaţiile şi domeniile de studiu, procedura de implementare a Programului LifeLong Learning precum şi regulamentul de recunoaştere a perioadelor de studii de scurtă durată efectuate în străinătate.

Anunţ: Interviurile de selecţie pentru burse ERASMUS în anul univ. 2013 - 2014

Oferta de mobilităţi ERASMUS 2013-2014 (pt. semestrul II): Study Mobility (SM) şi Student Placement (SP).