Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Programe Internship

     Un program internship (engl. internship = stagiu) se desfăşoară de regulă la o firmă / organizaţie care oferă studenţilor, în urma unui proces de selecţie, posibilitatea de a obţine noi competenţe profesionale prin implicare directă în activităţile / proiectele curente cu care se confruntă societatea respectivă.

Dintre avantajele particpării la programe internship se pot menţiona următoarele:

- posibilitatea concretă de a observa modul de derulare a unor activităţi / proiecte în cadrul unor firme / organizaţii;

- posibilitatea de a lucra direct cu profesionişti din domeniul programului sau din domenii înrudite;

- posibilitatea de a participa activ la soluţionarea unor probleme cu un caracter practic accentuat;

- după caz, se pot obţine atestate sau certificate de participare care pot pune în evidenţă şi valoare experienţa profesională în cadrul unor interviuri de angajare etc.

© Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei - 2013