Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
 

DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR AUTOMATE ŞI MANAGEMENT

 

RAE Automatică și Informatică Aplicată 2017

 

Planul operațional 2017

 

EMERSON Oradea - Job Posting Software Engineer

Emerson Open Doors Day - May 13th, 2016

 
 

Plexus Scholarship 2016

Plexus Internship 2016

Students program 2016

 

Planul operațional 2016

 

ANUNŢ - Concurs post nr. 21 (disciplina Controlul avansat al proceselor
         neconventionale) - cadru didactic asociat, din statul de funcţii al
         Departamentului ISAM, pentru anul universitar 2015-2016.
       Concurs post nr. 22 (disciplina Management strategic) - cadru
         didactic asociat, din statul de funcţii al Departamentului ISAM,
         pentru anul universitar 2015-2016.
        Depunerea dosarelor: 31.08.2015 - 09.09.2015.
        Data concursului: 10.09.2015
        Conform metodologiei departamentului, concursul va consta
         în analiza dosarului.
(postat in 24.08.2015)

 

Planul Operaționl 2015

TEME PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENŢĂ & MASTERAT  2014-2015

PLANUL OPERAŢIONAL - 2013

COLECTIVELE DE CERCETARE ALE DEPARTAMENTULUI

TEME PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 2013-2014

TEME PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 2013-2014 (propuse de firma COMAU)