Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

 

ADMITERE 2017

 

rezultate finale admitere licență IETI 22 septembrie 2017

rezultate finale admitere master IETI 22 septembrie 2017

 

rezultate primare admitere licență IETI 20 septembrie 2017

rezultate primare admitere master IETI 20 septembrie 2017

 

Locuri neocupate pentru care se va organiza admitere în sesiunea
septembrie 2017 (licență plus master)

 

rezultate FINALE admitere licență IETI iulie 2017

rezultate FINALE admitere master IETI iulie 2017

 

 

rezultate intermediare admitere licență IETI 28 iulie 2017

rezultate faza 2 admitere master IETI 28 iulie 2017

 

rezultate primare admitere licență IETI 25 iulie 2017

rezultate primare admitere master IETI 25 iulie 2017

 

Tematici și bibliografii pentru admiterea la masterat 2017:
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
Domeniul Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Domeniul Inginerie Electrică
Domeniul Ingineria Sistemelor
Domeniul Inginerie și Management

 

    Metodologia de admitere 2017

 

Locuri admitere Licență IETI Iulie 2017

Locuri admitere Master IETI Iulie 2017

Dosar inscriere studii de licenta

Dosar inscriere studii de master

 

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE 2017

PROGRAME DE LICENȚĂ

 

a. 11.07.2017 - 25.07.2017 până la ora 12 Înscrieri (orar de luni până vineri 9 - 16 iar sâmbăta 9 - 12 în Pavilion A, Sala A003)

b. 25.07.2017 ora 14 - Afişare liste primare -la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)  

c. 26.07.2017 - 28.07.2017 ora 12 - Confirmări I - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)

- Se achita taxa de inmatriculare (100 lei) la Serviciul Taxe (Pav. I, Sala I006)

- Candidatii admisi CU TAXA trebuie sa achite transa I a taxei de scolarizare:

• 900 lei - licenta Oradea

• 940 lei - licenta Beius

• 1000 lei - master Oradea

- Confirmarea se face la Secretariatul Facultatii prin completarea Fisei de Inmatriculare, la care se anexeaza dovezile de plata de mai sus in original  

d. 28.07.2017 ora 14 - Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)  

e. 31.07.2017 - 01.08.2017 ora 12 - Confirmări II - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)  

f. 01.08.2017 ora 14 - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)

       

Pentru eventuale locuri neocupate se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2017 după următorul calendar:

         a. 04.09.2017 - 20.09.2017 ora 12 - Înscrieri

         b. 20.09.2017 ora 14 - Afişare liste primare - la secretariatul
         facultăţii
 
       c. 21.09.2017 - 22.09.2017 ora 12 - Confirmări - la secretariatul
         facultăţii 
 
        d. 22.09.2017 ora 14 - Afişare liste finale - la secretariatul
        facultăţii
 
          
 

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE 2017

PROGRAME DE MASTERAT

a. 01.07.2017 ora 10         - Postarea pe site-ul facultății (http://electroinf.uoradea.ro/ ) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

b. 18.07.2017 - 25.07.2017 ora 10          - Înscrieri (orar de luni până vineri 9 - 16 iar sâmbăta 9 - 12 în Pavilion A, Sala A003)

c. 25.07.2017  ora 11           - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (Pavilionul A,  Sala A201)

d. 25.07.2017 ora 16           - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)

e.25.07.2017 ora 17                              - Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii

f. 26.07.2017 - 28.07.2017 ora 12           - Confirmări I - la secretariatul facultăţii

g. 28.07.2017 ora 14                             - Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii

h. 31.07.2017 - 01.08.2017 ora 12          - Confirmări II - la secretariatul facultăţii

i. 01.08.2017 ora 14                              - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii

 

Pentru eventuale locuri neocupate se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2017 după următorul calendar:

a. 04.09.2017 ora  8                              - Postarea pe site-ul facultății (http://electroinf.uoradea.ro/ ) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

b. 04.09.2017 - 20.09.2017 ora 10          - Înscrieri

c. 20.09.2017 ora 11                             - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (Pavilionul A,  Sala A201)

d. 20.09.2017 ora 16                             - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu, la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)

e. 20.09.2017 ora 17                             - Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii

f.  21.09.2017 - 22.09.2017 ora 12          - Confirmări - la secretariatul facultăţii

g. 22.09.2017 ora 14                             - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii

 

 

tematic

 

ADMITERE 2016

 

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTERAT 23.09.2016 

 

REZULTATE PRIMARE ADMITERE MASTERAT 21.09.2016

 

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ 19.09.2016

 

REZULTATE PRIMARE ADMITERE LICENȚĂ 15.09.2016

 

REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ AUGUST 2016

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTERAT AUGUST 2016

 

 

REZULTATE INTERMEDIARE ADMITERE LICENȚĂ 03.08.2016

REZULTATE INTERMEDIARE ADMITERE MASTERAT 03.08.2016

 

REZULTATE PRIMARE ADMITERE LICENȚĂ 29.07.2016

REZULTATE PRIMARE ADMITERE MASTERAT 29.07.2016

 

 

ANUNȚ IMPORTANT CONFIRMĂRI

 

 

 

Răspunsuri la întrebări frecvente:

 

Î: Cât este TAXA DE ȘCOLARIZARE la licență?

R: TAXA DE ȘCOLARIZARE la licență în ORADEA este de 2600 RON/an, TAXA DE ȘCOLARIZARE la licență în BEIUȘ este 2700 RON/an.

 

Î: Cine beneficiază de scutire de TAXĂ DE ÎNSCRIERE?

R: Beneficiază de scutiri de TAXĂ DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

• orfanii de ambii părinţi;

• cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

• cei care au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;

• cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 )

• candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri și olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de MENCS pe perioada studiilor liceale.