Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Oferte Internship

Internship QUBIZ 2014

Compania Qubiz organizează un program de internship pentru studenții din toţi anii de studii de la specializările Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii din Oradea, începând cu 17 martie 2014, pentru o perioadă de 6 săptămâni.

Read more...

Internship ACCESA 2014

Compania ITAccesa organizează un program de internship pentru studenții din toţi anii de studii de la specializările Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii din Oradea, în perioada 10 martie - 27 iunie 2014.

Read more...

Internship TRENCADIS 2014

Compania de producție ITTrencadis organizează prima ediție a programului de internship pentru studenții și absolvenții informaticieni din Oradea, în perioada 10 martie - 27 iunie 2014.

Read more...

PLEXUS Summer Internship 2013

Begin your career with an internship!

Read more...

DIOSOFT INTERNSHIP

S.C. Diosoft S.R.L. anunţă organizarea unui program de internship în perioada Aprilie - Mai 2013.

Read more...

Centrul de Excelenţă NATO

organizează un program de tip

INTERNSHIP

începând cu luna iunie 2013.

Read more...

Scholarship

PLEXUS SCHOLARSHIP

Plexus strongly believes in the lifelong benefits that a good college education can bring. In this purpose, we have developed a SCHOLARSHIP PROGRAM in order to identify and reward promising students.

Read more...

PLEXUS SCHOLARSHIP

Plexus strongly believes in the lifelong benefits that a good college education can bring. In this purpose, we have developed a SCHOLARSHIP PROGRAM in order to identify and reward promising students.

Read more...

Burse ocazionale - 2014

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013-2014, aprobat în H.S. 34/28.10.2013, se acordă 25 burse

de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive.

Pentru obţinerea celor 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte în cuantum de 300 lei pot aplica studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative, după caz:

-          Cerere tip (Anexa 2);

-          Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);

-          Adeverinţă de student;

-          Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

-          Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

-          Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

-          Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.

-          Adeverinţă de venit de la finanţe;

-          Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

-          Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

-          Adeverinţă de la centrul de plasament;

-          Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

-          Copie sentinţă de divorţ;

-          Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;

-          Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;

-          Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Studenţii pot solicita cele 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, aferente semestrului I, an univ. 2013-2014, în cuantum de 450 lei, documentele justificative fiind:

- cerere tip (Anexa 2);

            - diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

            - articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

            - diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;

            - diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

            - adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte naţionale/internaţionale;

            - adeverinţă de student.

 

Termenul de depunere a dosarelor pentru ambele categorii de burse, la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor sociale şi studenţieste de 31.01. 2014.

Ataşăm adresei cererea tip şi declaraţia de venituri din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013-2014.

Prorector responsabil cu managementul serviciilor sociale şi studenţi

                                                     Conf.univ.dr. Simona Trip