Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Structura anului universitar 2017 - 2018 (inclusiv pentru anii terminali)

 

Planuri de învăţământ 2017-2018

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

 

Planuri de învăţământ 2016-2017

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

 

Planuri de învăţământ 2015-2016

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

* * *

Study offer for foreign ERASMUS students, second semester of the academic year 2014-2015

Structura anului universitar 2014-2015

Structura anului universitar 2014-2015 pentru anii terminali

Planuri de învăţământ 2014-2015

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

* * *

Structura anului universitar 2013-2014

Planuri de învăţământ 2013-2014

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

* * *

Structura anului universitar 2012 - 2013 la Universitatea din Oradea

Structura anului universitar 2012 - 2013 la Universitatea din Oradea pt. anii terminali

 

Planuri de învăţământ 2012-2013

Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Sisteme Automate Avansate, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Sisteme Informatice Complexe, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Sisteme Electronice Avansate, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informatiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Securitatea Sistemelor de Calcul, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Inginerie Electrica

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică (Beiuş), licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Inginerie Electrică, masterat, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 

Planuri de învăţământ 2016-2017

Departamentul de Inginerie Electrică

Sisteme Electrice, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Electromecanică - Beiuş, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Avansate în Ingineria Electrică, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 240 credite

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologia Informaţiei, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Management în Tehnologia Informaţiei, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii

Electronică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Reţele şi Software de Telecomunicaţii, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Tehnologii Audio Video şi Telecomunicaţii, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

Automatică şi Informatică Aplicată, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic, licenţă, înv. cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite

Sisteme Automate Avansate, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite

Management şi Comunicare în Inginerie, master, înv. cu frecvenţă, 2 ani, 120 credite