Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

 PROIECTE

PN II - Sistem de management al energiei obtinut din surse regenarabile, pentru mici comunitati izolate – REMSIS
Contract nr. PCCA 53/01.07.2014
Cod Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1462
Durata proiectului: 01.07.2014 – 30.06.2016
Sursa de finanţare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Universitatea din Oradea - Partener 1
Responsabil proiect: Prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP
http://remsis.utcluj.ro/ 
 
POS CCE - Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare a laboratoarelor interdisciplinare pentru tehnologii în inginerie electrică – CCDELITE
Universitatea din Oradea - Contractor
Perioada 2014 - 2015
Director de proiect: s.l.dr.ing.inf. Francisc - Ioan HATHAZI
http://www.ccdelite.ro/ro/

 

HURO/0901/028 - E-Laboratory Practical Teaching for Applied Engineering Sciences

-

Dezvoltarea unor metode de prelucrare şi analiză a imaginilor computer tomografice utilizând reţele neuronale celulare şi integrarea acestora într-un sistem de asistare a diagnozei medicale

PN II ID 668

Universitatea din Oradea - Contractor

Director de proiect Prof..dr.ing. Alexandru GACSÁDI

Perioada: 2009 - 2011

http://agacsadi.webhost.uoradea.ro/PN_II_ID_668_2008.html

-

Programe postdoctorale în avangarda cercetǎrii de excelenţǎ în Tehnologiile Societǎţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi servicii inovative

POSDRU/89/1.5/S/56287

Universitatea din Oradea – Instituţie parteneră P2

Responsabil proiect (P2) Conf.dr.ing. Livia BANDICI

Perioada: 01.04.2010-31.03.2013

http://www.posdru56287.org

 

Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită pe piaţa muncii

POSDRU/109/2.1/G/82033

Universitatea din Oradea – Instituţie coordonatoare (CO)

Manager de proiect:  Prof.dr.ing. Cornelia Aurora GYÖRÖDI

Perioada: 01.01.2012-31.12.2013

http://www.practing.ro

-

Invaţă AUTOMATICA

POSDRU/90/2.1/S/64051

Universitatea din Oradea - Instituţie parteneră P2

Manager P2: Prof.dr.ing. Helga SILAGHI

Perioada: 01.08.2010 - 31.07.2013

http://www.invata-automatica.utcluj.ro

 

-

Tehnici de Analiză, Modelare şi Simulare pentru Imagistică, Bioinformatică şi Sisteme Complexe

POSDRU/86/1.2/S/61756

Universitatea din Oradea - Instituţie parteneră

Responsabil local şi adjunct al managerului de proiect: Prof.dr.ing. Cristian GRAVA

Perioada: 01.07.2010 - 30.06.2013

www.master-items.ro

-

Deservirea energetica a unei comunitati locale utilizand curentii de aer

PN II 21-036/2007-2010 

Responsabil proiect: Prof.dr.ing. Cornelia Aurora GYÖRÖDI

 

Tehnologii cu microunde utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii seminţelor agricole depozitate

PN II Ctr. Nr.51-082 / 2007

Manager de proiect:  Conf.dr.ing Vasile Darie ŞOPRONI