Slideshow Image 0
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

 

 

Tema prelegerii pentru concursul pe postul nr 20, de șef lucrări, din statul de funcții al departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației - click aici

Tema prelegerii pentru concursul pe postul nr 25, de șef lucrări, din statul de funcții al departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației - click aici

 

Procedura IETI pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata

 

 ERASMUS+  Selecţie pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
pentru formatul doc al tabelului necesar în fișa de verificare a punctajului, click aici
 
 
 
 
ANUNŢURI CONCURSURI - CADRE DIDACTICE ASOCIATE
- septembrie 2017
Anunţ concurs - cadre didactice asociate - Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Anunţ concurs - cadre didactice asociate - Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
 
 
 
ERASMUS+ 2017-2018 Selecţie pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
pentru formatul doc al tabelului necesar în fișa de verificare a punctajului, click aici
 
 
 
MĂSURI DE PREVENIRE A PLAGIATULUI
 
 
REGULAMENT PARCARE 19 12 2016
 
Interviu suplimentar pentru o bursă Erasmus+ 2016-2017 - Anunț
 
ERASMUS+ 2016-2017 Interviu de selecţie pentru cadre didactice şi personal auxiliar
 
 
ARACIS - RAPORT DE AUTOEVALUARE - programul de studii Electronică Aplicată
 
Procedura de concurs pentru posturi didactice 2015 - 2016
 

 

Programe PLEXUS destinate studenţilor - 2015
 

Anunţ selecţie pt. mobilităţi Erasmus+ 2015-2016

Oferta de mobilităţi ERASMUS+ pt. anul univ. 2015-2016 (cadre didactice)

ANUNŢ CONCURS - CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 2014-2015

Interviuri de selecţie pentru mobiltăţi TA şi ST ERASMUS+ 2014-2015

Oferta de mobilităţi ERASMUS+ 2014-2015

TA (Teaching Assignment) şi ST (Staff Training)

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente (doar pt. cadrele didactice):

Fişa de mobilitate TA şi Fişa de mobilitate ST

CV Europass (fără lista cu lucrări)

Copie după actul de identitate

Draft al programului de predare sau de pregătire a cadrelor didactice avizat de ambele părţi

 

Interviuri de selecţie pentru mobiltăţi TA şi ST ERASMUS 2013-2014

Oferta de mobilităţi ERASMUS 2013-2014

TA (Teaching Assignment) şi ST (Staff Training)